Thumb c32a3945f2b605adea7d439e16aaac6b8fe36355
Dcb2a3116e2b2e45d32b6791cb4911774e957eeb

Veerle De Meyer

Ik collecteer omdat:

Ik Kinderhulp dankbaar ben voor de steun die het fonds afgelopen jaar gegeven heeft aan gezinnen in armoede die wij ondersteunen. Hoop op deze manier iets terug te doen! Veerle De Meyer Projectleider armoedebestrijding Namens Wmo radar, team jeugd
27

donaties

€ 338

ingezameld