Thumb 49aa506f3890ddb16a8d8500dddc02568a985255
F4a622770ccb6f936313ba046e9b835171b9e5d4

Veerle De Meyer

Ik collecteer omdat:

Ik Kinderhulp dankbaar ben voor de steun die het fonds afgelopen jaar gegeven heeft aan gezinnen in armoede die wij ondersteunen. Hoop op deze manier iets terug te doen! Veerle De Meyer Projectleider armoedebestrijding Namens Wmo radar, team jeugd
27

donaties

€ 338

ingezameld