Thumb 242d2ef4ddc53f40110fc298921c7d173676f731
Dcb2a3116e2b2e45d32b6791cb4911774e957eeb

Kinderhulp Nijkerk ...

Ik collecteer omdat:

Zo'n 400.000 kinderen groeien in Nederland op in armoede. Steun Nationaalfonds Kinderhulp.

Ook Stichting Leergeld Nijkerk ontvangt dit jaar geld van Kinderhulp.

64

donaties

€ 1.524

ingezameld