Thumb 097db2f9d67fd44803825f698ad424df91276462
F4a622770ccb6f936313ba046e9b835171b9e5d4

Kinderhulp Nijkerk ...

Ik collecteer omdat:

Zo'n 300.000 kinderen groeien in Nederland op in armoede. Steun Nationaalfonds Kinderhulp. Ook Kinderen van de Voedselbank Nijkerk ontvangt dit jaar geld van Kinderhulp.
7

donaties

€ 57

ingezameld