Thumb b5ab5ffb2bfffd1142e3dc10be685c02344c5c1e
F4a622770ccb6f936313ba046e9b835171b9e5d4

Tamara de Raad

Ik collecteer omdat:

Ik collecteer voor Kinderhulp omdat ruim 300.000 kinderen tot 21 jaar in Nederland opgroeien in armoede! Hun jeugd is daardoor verre van zorgeloos. Kinderhulp helpt met dingen die heel gewoon lijken, maar toch het verschil maken voor de kinderen. Een dagje uit bijvoorbeeld. Of een fiets, opleiding, leesboek of een goed paar schoenen. De landelijke collecteweek van Kinderhulp, van 19 t/m 24 april, zal door corona ook dit jaar niet hetzelfde zijn als voorgaande jaren. En dat terwijl de opbrengst van de collecteweek zo belangrijk is voor de hulp die ze kunnen bieden. Daarom collecteer ik voor Kinderhulp! En jouw donatie maakt dus écht een verschil. Dankjewel! Liefs, Tamara
2

donaties

€ 10

ingezameld