Thumb 8088c398beec313986062f3e40ee7154bd5914b3
Dcb2a3116e2b2e45d32b6791cb4911774e957eeb

Rob Haen

Ik collecteer omdat:

Geluk begint bij 'gewoon' mee kunnen doen! Erbij horen. Op de fiets naar school, met je verjaardag kunnen trakteren en mee kunnen op schoolreisje. Helaas is dit niet voor alle kinderen in Nederland even vanzelfsprekend. Ik collecteer voor Nationaal Fonds Kinderhulp om aandacht te vragen voor alle kinderen die in Nederland in armoede opgroeien en om geld op te halen voor dingen die heel gewoon lijken, maar toch het verschil maken voor kinderen die in armoede opgroeien.
54

donaties

€ 435

ingezameld