Thumb ed016f5e4c5dbbbf3cdf605487157f260b9c654b
F4a622770ccb6f936313ba046e9b835171b9e5d4

Pascal Montsma

Ik collecteer omdat:

Jouw hulp is heel hard nodig! Juist in deze tijd is onze collecte belangrijker dan ooit. Het aantal aanvragen dat bij ons binnenkomt voor kinderen die in Nederland opgroeien in armoede stijgt. Alle donaties, hoe groot of klein maken samen een prachtige bijdrage om heel veel kinderen mee te helpen. Ik hoop dat ik in deze uitdagende tijd op je mag rekenen! Alvast bedankt namens alle kinderen en mij! ♡
12

donaties

€ 102

ingezameld