Thumb 77af5d78d27ac61d6909ddeaf1a989201e358e37
F4a622770ccb6f936313ba046e9b835171b9e5d4

Loes Koenen

Ik collecteer omdat:

we geboren zijn in een land, waar we soms niet bewust zijn van de armoede om ons heen. Hoe mooi is het dat we in staat zijn een ander gezin te kunnen helpen, wellicht slechts een paar straten van jou vandaan. Samen maken we de wereld een klein beetje fijner.... en deze keer voor een ander kind 🌟
74

donaties

€ 779

ingezameld