Thumb b461a0484cd6b0556fe3b1cbe7d41ebdecf7a4ba
F4a622770ccb6f936313ba046e9b835171b9e5d4

KPJ Afferden

Ik collecteer omdat:

De KPJ collecteert al jaren voor het Nationaal fonds Kinderhulp, een stichting dat ons dichtbij het hart staat. Wij willen ondanks de maatregelen van het corona virus toch graag een steentje bijdragen en doen dit door middel van een online collectebus.
9

donaties

€ 35

ingezameld