Thumb e73916c9a5ce37186d22e03d5512c3b54d8b0777
Dcb2a3116e2b2e45d32b6791cb4911774e957eeb

Karin Linthorst

Ik collecteer omdat:

Ik kom in mijn werk vaak in aanraking met kinderen die een ‘gift’ van Nationaal fonds Kinderhulp goed kunnen gebruiken; ik werk met kinderen die in een pleeggezin zijn geplaatst. De blije gezichten van zowel kinderen en pleegouders zijn geweldig om te zien!!

67

donaties

€ 331

ingezameld