Thumb 607df21b1b749f1a48067f3383c4485b5d0fe7de
F4a622770ccb6f936313ba046e9b835171b9e5d4

Karin Linthorst

Ik collecteer omdat:

Ik kom in mijn werk vaak in aanraking met kinderen die een ‘gift’ van Nationaal fonds Kinderhulp goed kunnen gebruiken; ik werk met kinderen die in een pleeggezin zijn geplaatst. De blije gezichten van zowel kinderen en pleegouders zijn geweldig om te zien!!
36

donaties

€ 170

ingezameld