Thumb 9b37b3395a4f011603ee200d59a93675ec905ee9
Qr
6296b1e684db7f23d6f1d18c7235ca56d9659280

Joyce de Haan

Ik collecteer omdat:

ik in mijn werk concreet zie wat Kinderhulp betekent voor kinderen en gezinnen. Dankzij Kinderhulp kunnen jongeren van ons maatjes- en mentorproject Jong Perspectief (Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland) mee op zomerkamp en kunnen wij ze met Sinterklaas een cadeautje aanbieden.

8

donaties

€ 47

ingezameld