Thumb 4cdbe6e59d0aa6fddf80ac139b961de58d81111c
Dcb2a3116e2b2e45d32b6791cb4911774e957eeb

Jong Perspectief

Ik collecteer omdat:

Jong Perspectief organiseert enkele jaren de collecte Kinderhulp in Nootdorp en dit jaar ook in Bleiswijk. In ons maatjes- en mentorproject zien we wat de bijdragen van Kinderhulp betekent voor kinderen die wij ondersteunen. Bijvoorbeeld de aanschaf van een laptop voor de brugklasser zodat hij zijn huiswerk kan doen en de blije reacties van de maatjes die een sintcadeautje krijgen en trots mee naar school nemen. We vinden het heel erg jammer dat de huis-aan-huis collecte niet door kan gaan, maar hopen dat we op deze manier een steentje te kunnen bijdragen. We hopen met deze digitale bus tenminste 250 euro op te halen, help je mee?
0

donaties

€ 0

ingezameld