Thumb b5945840b91ef1e652efc8d23f2c2876337379c7
Dcb2a3116e2b2e45d32b6791cb4911774e957eeb

Jan Wezendonk

Ik collecteer omdat:

Kinderhulp een prachtig fonds is, dat de negatieve effecten van armoede voor kinderen en jongeren wil beperken. Een fiets, kamerinrichting, een dagje uit, een keer nieuwe kleding. Allemaal zaken die voor deze kids niet vanzelfsprekend zijn. Onze gewone huis aan huis collecte kan niet doorgaan vanwege corona. Daarom deze digitale bus. Help mee, doneer en maak ook een bus aan. Laat ‘ onze kinderen’ niet zitten, zeker niet nu!

29

donaties

€ 401

ingezameld