Thumb 24ca0cc862861241379c78344b74539f6589be35
F4a622770ccb6f936313ba046e9b835171b9e5d4

Esther de Vries

Ik collecteer omdat:

1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede...voor die groep hoop ik via deze online collectebus geld in te zamelen. Normaal loop ik deze collecte in de Preesterlânswei te Hurdegaryp.
0

donaties

€ 0

ingezameld