Carina Lieftink

Ik collecteer omdat:

Kinderhulp ziet een stijging in aanvragen door een toename van kinderen die in Nederland in armoede leven. Natuurlijk gaan we in april weer met veel mensen huis-aan-huis collecteren, maar er is veel geld nodig om alle kinderen te kunnen helpen. Daarom collecteer ik ook digitaal. Alle kinderen en jongeren moeten het gevoel hebben erbij te horen. Nu en in de toekomst. Helpt u mee?
18

donaties

€ 227

ingezameld